• Ahmadiya Atimkhana road 2nd culvard Chanmari

shape 3

Office Address

Ahmadiya Atimkhana road 2nd culvard Chanmari Khulna GPO 9000 Khulna, Khulna Division, Bangladesh

shape

Email Address

khulnanursingcare.bd@gmail.com

shape2

Phone Number

01770-753548

800px Nagar Bhaban Khulna
01770-753548